March 2020

12.03 | 2020

A Musicall Banquet

Valer Sabadus & Axel Wolf

St.Johanniskirche / Hitzacker (D)
Musikwoche Hitzacker

Hitzacker (D)

14.03 | 2020

Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust

Valer Sabadus - Countertenor
Albrecht Mayer - Leitung/Oboe
Vital Julian Frey - Cembalo

St.Johanniskirche / Hitzacker (D)
Musikwoche Hitzacker

Hitzacker (D)

27.03 | 2020

Closer to Paradise

Valer Sabadus & Spark

Stadttheater / Gießen (DE)

 

Gießen (DE)